עמוד בית   עדויות ילדים שאלון ומשיבון לסיכום – לתלמידה ולתלמיד
kids

שאלון ומשיבון לסיכום – לתלמידה ולתלמיד


שאלון ומשיבון

 לתלמידות ולתלמידים

 

 

 

לתלמידה יקרה, לתלמיד יקר!

 

אחרי שהשתתפתם בפרוייקט:

 תיעוד וחינוך – קורותיהם של ילדים בשואה

אנו מבקשים מכם למלא את השאלון הקצר כאן, ותבואו על הברכה.

 

 

א – פרטים אישיים ופורמליים

שמך המלא________________________________________________________

שם בית ספרך וכתובתו ________________________________________________

הכיתה ___________________________________________________________

האם יש לך בבית מחשב; האם אתה קשור לדוא"ל (E-Mail) ומהו __________________

 

ב - הצגת הפרוייקט

בהירה ומובנת לך _______________________________________________

איך התרשמת מהפרוייקט (חדשני, רגיל, יוצא דופן מאתגר, מסקרן – מאיזו בחינה ______

________________________________________________________________

 

ג - האם הוא מתאים

לבית ספרך _______________________________________________________

לכיתתך __________________________________________________________

לך אישית _________________________________________________________

 

ד – מה מעניין בפרוייקט בשבילך

עצם הפעילות _____________________________________________________

האפשרות להשתמש באביזרי עזר ________________________________________ ובאינטרנט________________________________________________________

כולם (כל הכיתה) ביחד וכל אחד לחוד ____________________________________

המחשבה – מה אני הייתי עושה ________________________________________

 

ה – מדוע את/ה רוצה (או רצית) להצטרף לפרוייקט ולהיות פעיל/ה בו

החידוש שבו – מהו לדעתך ____________________________________________

לעשות משהו אישי ________________________________________________

החשיבות של ראיית ילד יחידי ________________________________________

להבין משהו עולמי דרך גורל אישי ______________________________________

התייחסות לילד קטן על רקע אירועים עולמיים: מלחמת עולם II, שואת עמנו, אחר _______

_________________________________________________________________

 

ו- הערות

הערה שלנו: אפשר להוסיף ולכתוב גם בצד השני של הדף

הערה ביקורתית שלך ___________________________________________

הערה אישית שלך ________________________________________________

 

חתימה_______________________  תאריך____________________

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן