עמוד בית   עדויות ילדים מילון מונחים - אלה הקשורים לשואה
kids

מילון מונחים - אלה הקשורים לשואה


אומשלאגפלאץ - מגרש בוורשה, שבו רוכזו יהודי גטו ורשה לפני שילוחם למחנות המוות בפולין, רובם לטרבלינקה.
אונר"א - ארגון שהוקם בנובמבר 1943 על- ידי 44 מדינות חברות באומות המאוחדות. לאחר השואה סייע לניצולים.

אותנזיה - המתת חסד. שם הצופן הנאצי לרצח מפגרים, נכים, בעלי מום וחולי נפש . החלה עם פרוץ המלחמה והופסקה בספטמבר 1941. כ- 100,000 איש נרצחו.

איינזצגרופן - "עוצבות המבצע" שהורכבו מאנשי המשטרה הגרמנית, הס"ד וכוחות עזר מקומיים. ארבע עוצבות מבצע נלוו לצבא, שפלש לשטחי ברית המועצות ביוני 1941, והופקדו בעיקר על רצח יהודים בשטחים אלו בבורות ירי המוניים ובמשאיות גז.

אי"ל - הארגון היהודי הלוחם שבראשו עמד מרדכי אנילביץ'. הוקם בגטו ורשה ביולי 1942 בידי תנועות הנוער החלוציות בתקופת הגירוש הגדול מהגטו למחנה המוות טרבלינקה. הארגון פעל להנהגת המרד בגטו וקשר קשרים בצד הארי לצורכי הדרכה והשגת נשק. במהלך המרד נלחמו כחודש נגד הגרמנים. רוב אנשי המחתרת נפלו במהלך הלחימה.

אנשלוס - סיפוח אוסטרי הלרייך השלישי במרס 1938.

אקציה - ריכוז היהודים לקראת גירושם ורציחתם. האקציות בוצעו בידי אנשי הס"ס ועוזריהם ונוהלו באלימות לפני רציחת היהודים בגיאיות הריגה ובגטאות ולפני שילוחם למחנות המוות.

אפל - מסדר, מפקד במחנות הריכוז.

ארבייט מאכטפריי (Arbeit macht frei ) - "העבודה משחררת". סיסמה שהייתה מעל לשער הכניסה במחנה אושוויץ ובמחנות ריכוז אחרים.

אריזציה - החרמת עסקי היהודים בידי השלטונות הגרמניים.

בונד - מפלגה יהודית סוציאליסטית לא ציונית, שנוסדה ב- 1897 בוילנה והייתה פעילה בעיקר בפולין בין שתי מלחמות העולם.

בלוקאלטסטה - ראש הבלוק במחנות הריכוז וההשמדה.

ג'וינט - ארגון הסעד של יהודי ארצות הברית, שנוסד בשנת 1914. פעל רבות למען יהודי פולין וליטא עד הצטרפות ארצות הברית למלחמה. לאחר השואה נשלחו כספי הג'וינט לריכוזים יהודיים בארצות שונות וריכוזי פליטים.

גולגולת המת - יחידות ס"ס לשמירה על מחנות הריכוז.

גטו - ב"איגרת הבזק של היידריך" שפורסמה ב- 21 בספטמבר 1939 ניתנה הוראה לרכז את כל היהודים, באזורים או שכונות יהודיות בצפיפות רבה מאד. מתחם זה נקרא גטו. הצפיפות, המגיפות שפרצו בו, והרעב התמידי גרמו למותם של רבים מיושבי הגטו.

גנרלגוברנמן - השם שנתנו הגרמנים לשטח הכבוש של פולין וכלל את הערים ורשה, קרקוב, ראדום, לבוב ולובלין.

גסטאפו - המשטרה החשאית בגרמניה הנאצית.

היטלריוגנד - נוער היטלר. ארגון הנערים הנאצי שנוסד ב- 1922.

הלינקה - המיליציה של מפלגת העם הסלובקית האנטישמית.

הסכם ריבנטרופ- מולוטוב - הסכם אי התקפה שנחתם ערב מלחמת העולם השנייה בין גרמניה וברית המועצות. בעקבות ההסכם חולקה פולין בין שתי המדינות. ההסכם הופר ביוני 1941, כשפלשה גרמניה לברית המועצות.

ועידת אוויאן - ועידה שנערכה ביולי 1938 באוויאן שבצרפת ביוזמתו של פרנקלין רוזוולט, נשיא ארצות הברית. השתתפו בה נציגי 34 מדינות ונידונה בעיית הפליטים מגרמניה, בעיקר יהודים.

ועידת ברמודה - ועידה שנערכה בברמודה באפריל 1943 ביוזמת ארצות הברית ובריטניה בניסיון למצוא פתרון לפליטי המלחמה.

ועידת וואנזה - ועידה שנערכה ב- 20 בינואר 1942 בוואנזה שבגרמניה בהשתתפות בכירי המפלגה הנאצית. במשך שעה וחצי דנו בצורת השמדה מהירה ובזה חרצואת גורלם של 11,000,000 יהודים שישבו בשטחי הכיבוש הנאצי.

זונדרקומנדו - יחידות יהודים במחנות ההשמדה שנאלצו לעבוד במתחם הקרמטוריום.

חוקי נירנברג - חוקי גזע שפורסמו בספטמבר 1935 בגרמניה. במרכזיותם היו "חוק אזרחות הרייך" ו"החוק להגנה על הדם הגרמני והכבוד הגרמני", שביטלו את אזרחותם של יהודים בגרמניה, אסרו קיום יחסים בין יהודים ובין ארים, נישואי תערובת והעסקת עוזרות גרמניות צעירות מגיל 40.

טלאי צהוב - אות שנשאו היהודים בפקודת הנאצים על דש הבגד  ובמקומות מסוימים גם על גבי הגב ועליו כתובה המילה "יהודי" בשפה המקומית.

יודנראט - המועצה היהודית  שנבחרה ע"י הנאצים, פעלה בגטו ותיווכה בין הנאצים והיהודים בין  תפקידיה היה לדאוג למזון, דיור, סיווג עבודה והחל משנת 1942 הוכרחו לספק רשימות מגורשים למחנות ההשמדה.

"ליל הבדולח" - כינוי לפוגרום שנערך בליל 9-10 בנובמבר 1938 כביכול כתגובה על רצח ארנסט פום ראט, שגריר גרמניה בפריס, בידי  הרשל גרינשפן. עפ"י  המקורות אומדן הנזק המוערך (ברכוש ובנפש): 1000 בתי כנסת בגרמניה ואוסטריה הוצתו, כ- 800 חנויות בבעלות יהודית נשדדו, 91 יהודים נרצחו ו כ- 30,000 יהודים נשלחו למחנות ריכוז ברחבי גרמניה.

"ליל הסכינים  הארוכים" - כינוי לטיהור בשורות הס"א בימים 30 ביוני – 1 ביולי 1934.

"מבצע ברברוסה" - כינוי למבצע  הכיבוש של גרמניה לברית המועצות ב- 22 ביוני 1941.

"מבצע ריינהארד" - כינוי למבצע הכחדתם של יהודי שטחי הגנרל גוברנמן בשטחי פולין הכבושה החל ממרס 1942 ועד נובמבר 1943. במסגרתו הוקמו 3 מחנות ההשמדה: בלז'ץ, טרבלינקה וסוביבור שבהם נרצחו יותר מ- 2,000,000 יהודים משטחי הגנרל  גוברנמן.

מוזלמן - כינוי נפוץ בקרב אסירי המחנות לאסיר שעל סף המוות מחמת רעב, תשישות והשלמה עם גורלו.

מחנות השמדה - החל מנובמבר 1941 ועד ינואר 1945 פעלו 6 מחנות בשטחי פולין הכבושה שמטרתם הייתה להשמיד את יהודי אירופה. היהודים הגיעו למחנות מכל שטחי אירופה הכבושה, לרוב בקרונות בקר ונרצחו בתאי גזים ובאמצעים אחרים.

מחנות עקורים - מחנות שהקימו בעלות הברית על אדמת גרמניה, אוסטריה ואיטליה לאחר המלחמה. הם נוהלו בידי צוותים של אונר"א (ראה ערך), ג'וינט (ראה ערך) ושאר ארגוני הסעד.

מחנות ריכוז - מחנות שהוקמו  ברייך השלישי ובשטחי הכיבוש הנאצי לצורך ריכוזם של יהודים ונרדפי המשטר הנאצי.

"מיין קאמפף" - "מאבקי" ספרו של היטלר שבו בוטאו רעיונותיו. הכרך הראשון פורסם ביולי 1925 והשני בדצמבר 1926.

מישלינגה - בני תערובת, צאצאים להורים שאחד מהם יהודי.

משאיות גז - משאיות שבהן נרצחו יהודים בגז חד תחמוצת הפחמן.

משטרה יהודית - הכוח המופקד על שמירת הסדר וצווי השלטון, שהוקם בגטאות בפקודת הנאצים.

ס"א - פלוגות סער.יחידות במדים חומים שהקימה המפלגה הנאצית ב- 1921.

ס"ד - שירות הביטחון  של הס"ס שהוקם ב- 1932 על ידי ריינהארד היידריך.

סודטים, חבל - איזור מיושב  גרמנים בתחום צ'כוסלובקיה. במרס 1939 כבשה אותו גרמניה וסיפחה את חבלו לשטחיה הכבושים.

סלקציה - תהליך מיונם של האסירים היהודים לחיים ולמוות במחנות הריכוז והמוות.

ס"ס - יחידות המשמר העלית של היטלר שהוקמו בשנת 1925. בראשן עמד היינריך הימלר.

פונאר - אתר השמדת המונים ליד וילנה. נרצחו בו 70000-100000 נפש, רובם יהודים.

צעדות המוות - כינוי לצעדות אסירי המחנות, בתנאים קשים, לשטחי גרמניה, בעת נסיגת הגרמנים לקראת סוף המלחמה.

רמפה - רציף בתחנת  הרכבת, ששימש להורדת הבאים למחנות הריכוז וההשמדה.

תכנית מדגסקר - בקיץ 1940הועלתה התכנית לפתרון בעיית היהודים באמצעות גירושם למדגסקר. כישלון גרמניה בקרב על ריטניה בספטמבר 1940 הביא בין היתר לירידת התכנית.

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן