עמוד בית   עדויות ילדים לוח התבחינים (קריטריונים) לניתוח עדויות של הילדים
kids

לוח התבחינים (קריטריונים) לניתוח עדויות של הילדים


[הזכויות הבלעדיות שמורות למכון קרליבך]

  
 תלמידה יקרה, תלמיד יקר,

הנה לפניכם כלי עזר חדש לניתוח עדויות של ילדים. ההערות המקדימות כאן, יקלו עליכם את ההיכרות עם כלי העבודה החדש.

¨      התבחינים אינם מהווים בשום תנאי ביקורת על עדות מסוימת, הן כלי עזר לשם הבנת העדות ולשם התמודדות אתה. גם אם אין בעדות חומר המתייחס לתבחין מסוים (כגון: תבחין היסטורי/ ארגוני/אחר), העדות כמות שהיא בעלת שלמות אישית.

¨      לוח התבחינים אינו טוען לשלמות או למושלמות, הוא פתוח להערות, להארות ולהשלמות.

¨      אין צורך לנתח את העדות  לפי סדר התבחינים, כפי שהוא מופיע כאן. אך כל ממצא יש לרשום תחת הסעיף של התבחין המתאים.

¨      מומלץ: אחרי ניתוח העדות על פי לוח התבחינים המוצע, כדאי להוסיף: התרשמות אישית, הזדהות או הסתייגות אישית.

¨      מוצע, לפתח המשך מציאותי של "אחרי העדות" (אם יש נתונים לכך),

או לחילופין לפתח המשך דמיוני/הזדהותי עם בעל/ת העדות.  

¨      לפני השימוש או ההיעזרות בלוח התבחינים לניתוח, מומלץ לקרוא את העדות בעיון רב פעם או פעמיים.

מרים גיליס-קרליבך

 
 

1.      תבחינים ארגוניים על הימצאות העדות

השם של העד: שם  פרטי ומשפחה עכשוויים, ת"ז

שפת העדות

שם המראיין

מקום הימצאות העדות

מספ' קטלוג

המס' הסידורי

המדיה (כגון, ראיון בעל פה, מוקלט בטייפ, בטלוויזיה, נמסר בחוג משפחה או ידידים, נמצא כתוב, פורסם)

תאריך מסירת/כתיבת העדות

אחר

 

  1. תבחינים ראשוניים (תבחיני יסוד)

שם המשפחה, שם פרטי, כינוי/ים (אז)

תאריך הלידה של העד/ה

מקום הלידה/של העד/ה

שפת/שפות הדיבור המקורית/יות

אחר

 

  1. תבחינים היסטוריים

אזכור תאריכים

איזכור מקומות (ארצות, ערים, כפרים, מחנות ...)

זכירת מסלול אישי

איזכור תנאי מקום/מקומות

אזכור תנאי  עבודה (סוג העבודה/העבודות),

אזכור תנאי חיים במקומות השונים (שינה, אוכל, ביגוד)

אחר

 

  1. תבחינים סוציאלים (סוציולוגיים)

הרקע הביתי/המשפחתי

מצב המשפחה (הדתי, הכלכלי, ההשכלתי),

הרקע הסביבתי, הלימודי, הדתי

אחר

 

  1. תבחינים אישיים

המקום במשפחה (בין הילדים)

ההרגשה הביתית

קיום מצוות

הרגש הדתי

לימוד נגינה, מחול

חינוך בחדר, בבית ספר, במחתרת

משחקים ושירים

ספרים, סיפורים

שימוש בשפות

חברים/ות דתיים/חילוניים, יהודים/לא יהודים, בני גיל-כן/לא

אחר

 

  1. תבחינים רגשיים

תכונות אופי

טראומות

פרידה/פרידות

חלומות

רגישות לזולת

רגשות אשם/יאוש

השפלה, ניצול

תקוות וחלומות

אחר

 

  1. תבחינים של אמינות

סגנון (כגון: סיפורי/ענייני/דרמתי/מחזורי)

ביקורתי/זהיר, ביקורת עצמית

עם/בלי סתירות פנימיות

אזכור מקורות מידע, תאריכים

אחדות פנימית

השוואה/השוואות

אחר

 

  1. תבחינים מיוחדים

חידושים

מפנה מפתיע

מפגש עם אדם מיוחד

דברים בלתי צפויים

רצון או אי רצון לכתוב ולתעד

אחר

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן