עמוד בית   עדויות ילדים קובנה (Kovno)
kids

קובנה (Kovno)


עיר עתיקה במרכז ליטא. בשלהי המאה הי"ח סופחה לרוסיה, בין מלחמות העולם הייתה בירת ליטא העצמאית ובשנת 1940 סופחה לברית-המועצות. ערב הפלישה הגרמנית היוו היהודים כרבע מכלל תושבי העיר.

הקהילה היהודית בקובנה נודעה בחשיבותה הרוחנית, התרבותית והחינוכית במזרח אירופה; בעיר הייתה פעילות ציונית ורשת מוסדות חינוך עבריים, כמו כן ישיבה ששמעה יצא למרחוק. במהלך השלטון הסובייטי נסגרו מוסדות החינוך וארגוני החברה והתרבות.

ב- 24.6.1941 נכבשה קובנה בידי הצבא הגרמני, שחייליו החלו לפגוע ביהודי העיר. עוד לפני הפלישה, קבוצות ליטאים אנטישמיות ניצלו את המצב שנוצר והחלו בסדרת פעולות רצחניות נגד תושבי העיר היהודים, פעולות אלה נעשו בידיעתם ובברכתם של הנאצים שהשתתפו בפעולות אלה.

בקיץ 1941 הוקם הגטו בעיר וחולק לשניים ( 'הגטו הקטן' ו'הגטו הגדול'). בסדרת אקציות רצחניות ששיאן הייתה 'האקציה הגדולה' חוסל ה'גטו הקטן' ונרצחו ילדים רבים.

לאחר מכן, במשך קרוב לשלוש שנים, לא נערכו אקציות בגטו, תושביו אולצו לעבוד עבור הצבא הגרמני, ושכרם היחיד היה מנת מזון דלה. בתי הכנסת נצטוו להיסגר וחלק מיושבי הגטו הועברו לגטו ריגה ולמחנות עבודה באזור.

בסתיו 1943 הפך הגטו למחנה ריכוז, ובסוף מארס 1944 נערכה אקציה אכזרית בה נרצחו מאות מתושבי הגטו - מרביתם ילדים, תינוקות וקשישים, וכן שוטרים מהמשטרה היהודית שסייעו למחתרת שפעלה בגטו.

ביולי 1944 החלו הנאצים להעביר את יהודי גטו קובנה למחנות הריכוז דכאו, קאופרינג ושטוטהוף שבגרמניה ופעלו לחיסול הגטו תוך רציחת יהודים שניסו להסתתר.

קובנה שוחררה בידי הצבא האדום ב- 1.8.1944, לאחר שחרורה החלו להגיע לעיר ניצולים אשר הצליחו להסתתר בעיר ובסביבותיה, ויהודים מהעיר שהצליחו לברוח לפנים ברית-המועצות לפני כניסת הנאצים לעיר.
 

[דב לוין, "קובנה", האנציקלופדיה של השואה, כרך חמישי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 1074-1071.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן