עמוד בית   עדויות ילדים בֶּרְגֶן בֶּלְזֶן (Bergen Belsen)
kids

בֶּרְגֶן בֶּלְזֶן (Bergen Belsen)


היה אחד ממחנות הריכוז הנאציים שהוקמו בגרמניה באפריל 1943. המחנה נמצא בסקסוניה התחתית שבצפון גרמניה, ליד העיר צלה (Celle). רשמית הוא הוקם כמחנה מעצר למיועדים לחילופים בגרמנים שבמדינות בעלות הברית, ששלטונות גרמניה הנאצית היו מעוניינים בהשבתם לגרמניה. ב- 18 החודשים הראשונים לקיומו של המחנה הוקמו 5 מחנות משנה מבודדים אלה מאלה.

1. מחנה האסירים - נכלאו בו 500 האסירים הראשונים, שהובאו לשם לבניית המחנה.

2. המחנה המיוחד - באמצע יוני 1943 הועברו למחנה כ- 2400 יהודים מפולין בעלי תעודות של מדינות שונות, בעיקר מדרום אמריקה.

3. מחנה הנייטראלים - במחנה זה היו 2 צריפים ובהם כ- 350 יהודים, שהועברו לשם מסוף יולי 1944 -ראשית מארס 1945. היו אלה בעלי אזרחות של מדינות נייטרליות (ארגנטינה, ספרד, פורטוגל ותורכיה).

4. מחנה הכוכבים - שוכנו בו יהודים המיועדים לחילופים. הם לא קיבלו לבוש של אסירים, אך חויבו לענוד את הטלאי הצהוב.

5. מחנה ההונגרים - הוקם ב- 8 ביולי 1944. הועברו אליו 1681 אסירים יהודים מהונגריה במסגרת עסקת ישראל קסטנר.

ממארס 1944 הפך ברגן בלזן בהדרגה למחנה ריכוז. הגרמנים התחילו להעביר אחיו ממחנות ריכוז אחרים אסירים שהוגדרו כחולים, שאינם כשירים לעבודה.

בחודשים אפריל - יוני 1944 הובאו 820 אסירים גרמנים פליליים, שמילאו תפקידים של זקני הצריפים. בעלי התפקידים התעללו באסירים היהודים והחמירו בצורה ניכרת את מצבם. האסירים סבלו גם מיחסו סדיסטי של רופא המחנה, אוברשטורמפירר ד"ר קרל יגר, שהכריח את האסירים לרוץ ריצות בלתי פוסקות.

באוגוסט 1944 נבנה מחנה הנשים כחלק חדש. כ- 4000 אסירות יהודיות מהונגריה ומפולין הועברו אליו. מאוחר יותר החלו להגיע גם אסירות יהודיות מאושוויץ, ביניהן אנה פרנק ואחותה מרגוט, שנפטרו מטיפוס במארס 1945.

הידרדרות מוחלטת בתנאי האסירים באה עם הגעתן של רבבות אסירים מצעדות המוות. המפקדה לא נקטה בכל צעדים לקליטתם, רובם שוכנו תחת כיפת השמים בלא אוכל ומים. במחנה שררה אנדרלמוסיה, ובמהרה פשטה בו מגפת טיפוס.

ב- 15 באפריל 1945 שוחרר המחנה בידי הצבא הבריטי. היו בו כ- 60,000 אסירים, רובם הגדול חולים במצב קשה ביותר. בשטח המחנה היו מוטלות גוויותיהם של אלפים רבים, שעדיין לא נקברו.

אחרי השחרור הוקם בברגן בלזן מחנה עקורים, ובעזרת חיל הרפואה הבריטי החלו פעולות שיקום. מחנה העקורים התקיים עד שנת 1951.
 

[ע"פ שמעיהו בלוך, "ברגן בלזן", האנציקלופדיה של השואה, כרך ראשון, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל- אביב 1990, עמ' 205 – 209.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן