עמוד בית   עדויות ילדים ציר הזמנים - בצל הכוכב הצהוב
kids

ציר הזמנים - בצל הכוכב הצהוב


ציר זמנים 1933 - 1945

1933

 

30 בינואר

אדולף היטלר מתמנה לנשיא גרמניה.

22 במארס

נפתח מחנה הריכוז דכאו.

1 באפריל

חרם על חנויות ועסקים יהודיים.

7 באפריל

חוקים המגדירים מחדש את השירות הציבורי; הרחקת היהודים ממשרות עובדי מדינה, אוניברסיטה וממשל.

26 באפריל

הקמת הגסטאפו.

10 במאי

שריפת ספרים שנכתבו על-ידי יהודים ומתנגדים פוליטיים.

14 ביולי

שלילת האזרחות הגרמנית מיהודי מזרח אירופה.

 

 


1934

 

2 באוגוסט

היטלר מכריז על עצמו פיהרר ורייכסקאנצלר (מנהיג ונשיא הרייך).
הצבא חייב מעתה להישבע לו אמונים באופן אישי.

 

 

 


1935

 

31 במאי

איסור שירות בצבא הגרמני ליהודים.

15 בספטמבר

"חוקי נירנברג": נחקקים חוקי הגזע האנטי-יהודיים; נשללה אזרחותם הגרמנית, הוטל איסור על נישואי תערובת והנפת דגל הרייך.

15 בנובמבר

הגדרת "יהודי": כל מי שיש לו שלושה סבים יהודים, או מי שיש לו שני סבים יהודים ומגדיר עצמו כיהודי.

 

 

 


1936

 

3 במרץ

הרחקת רופאים יהודים ממוסדות גרמניים.

7 במרץ

כניסת הגרמנים לשטח ה'ריינלנד', שהיה עד אז מפורז על-פי הסכם ורסאי.

17 ביוני

מינוי הימלר למפקד המשטרה הגרמנית.
יולי נפתח מחנה הריכוז
זקסנהאוזן.

25 באוקטובר

ייסוד ציר רומא-ברלין בידי היטלר ומוסוליני.

 

  

 


1937

 

15 ביולי

נפתח מחנה הריכוז בוכנוואלד.

 

 

         


1938

 

13 במארס

ה'אנשלוס'; סיפוח אוסטריה. החלת כל הגזירות האנטישמיות על יהודי אוסטריה.

26 באפריל

חובת רישום של כל הרכוש המוחזק בידי יהודים מוטלת על יהודי גרמניה ואוסטריה.

6 ביולי

ועידת אויאן נערכת בעיר אויאן שבצרפת. עיקר דיונה נסב על בעיית הפליטים היהודים.

1 באוגוסט

הקמת המחלקה להגירה יהודית בידי אדולף אייכמן. מטרת המחלקה, הגברת קצב ההגירה הכפויה.

3 באוגוסט

חוקים אנטישמיים גורפים ומרחיקי לכת נחקקים באיטליה.

30 בספטמבר

ועידת מינכן: בריטניה וצרפת נותנות הסכמתן לכיבוש חבל הסודטים, צ'כוסלובקיה המערבית לשעבר.

5 באוקטובר

בעקבות בקשת שלטונות שווייץ, מסמנים השלטונות הנאצים את כל דרכוני היהודים באות הגדולה " J" במטרה להגביל את הגירת היהודים לשווייץ.

28 באוקטובר

17,000 יהודים פולנים החיים בגרמניה מגורשים; פולין מסרבת לקבלם, כ- 8000 מהם ננטשים בעיירת הגבול זבונשין.

7 בנובמבר

הרשל גרינשפן (שהוריו היו בין הפליטים מגרמניה) מתנקש בחיי הדיפלומט הגרמני ארנסט פון ראט בפריז.

10-9 בנובמבר

"ליל הבדולח": פוגרום אנטי יהודי בגרמניה ואוסטריה; 267 בתי כנסת הוצתו או נהרסו כליל; 7,500 חנויות בבעלות יהודית נבזזו; 30,000 גברים יהודים נשלחו למחנות ריכוז (דכאו, בוכנוואלד, זקסנהאוזן).

12 בנובמבר

גזירת ה'אריזציה'; גזירה אשר אילצה העברת עסקי מסחר מבעלות יהודית לבעלות ארית.

15 בנובמבר

גירוש תלמידים יהודים מבתי ספר בגרמניה.

12 בדצמבר

קנס בגובה מיליארד מרק הוטל על יהודי גרמניה כ"פיצוי" על נזקי "ליל הבדולח" ורצח פון ראט.

 

 

 


1939

 

30 בינואר

בנאומו של היטלר ברייכסטאג נטען כי אם תפרוץ מלחמה, הרי שהתוצאה תהיה השמדת יהודי אירופה.

15 במארס

כיבוש חבל הסודטים (צ'כוסלובקיה) על-ידי גרמניה.

23 באוגוסט

נחתמה ברית ריבנטרופ-מולוטוב; הסכם אי-התקפה בין גרמניה לברית המועצות.

1 בספטמבר

פלישת גרמניה לפולין; פרוץ מלחמת העולם השנייה.

21 בספטמבר

היידריך מורה על הקמת גיטאות בפולין הכבושה.

12 באוקטובר

הקמת הגטו הראשון בפיוטרקוב, פולין.

23 בנובמבר

חיוב יהודי פולין בענידת אות קלון; סרט על הזרוע או טלאי צהוב.

 

 


1940

 

9 באפריל

כיבוש דנמרק ודרום נורווגיה בידי גרמניה.

7 במאי

הקמת גטו לודז' (ליצמנשטאט).

10 במאי

פלישת גרמניה להולנד, בלגיה, לוקסמבורג וצרפת.

20 במאי

הקמת מחנה הריכוז אושוויץ בפולין.

22 במאי

כניעת צרפת.

8 באוגוסט

ראשית "הקרב על בריטניה"; נסיון ממושך של חיל האוויר הגרמני (הלופטוואפה) לזכות בשליטה אווירית בשמי בריטניה, כחלק מתכנית הפלישה אליה.

27 בספטמבר

הקמת ציר רומא-ברלין-טוקיו.

16 בנובמבר

בידוד גטו ורשה מהאוכלוסיה הארית; סגירת הגטו לכניסה וליציאה.

 

 

 


1941

 

21-26 בינואר

מהומות אנטי-יהודיות ברומניה אשר במהלכן נטבחו מאות יהודים.

1 בפברואר

שלטונות גרמניה מתחילים בהעברת יהודי ורשה וסביבותיה לגטו היהודי.

מרץ

מינוי אדולף אייכמן לראש המחלקה לענייני יהודים במשרד הביטחון המרכזי של הרייך, אגף IV.

22 ביוני

פלישת גרמניה לשטחי ברית- המועצות.

31 ביולי

מינויו של היידריך על-ידי גרינג כאחראי להוצאה לפועל של "הפתרון הסופי".

29-30 בספטמבר

33,771 יהודים נרצחים בבאבי-יאר שמחוץ לקייב.

אוקטובר

הקמת אושוויץ II (בירקנאו) למטרת השמדת יהודים. צוענים, פולנים, שבויי מלחמה סובייטים ובלתי כשירים נרצחו אף הם במחנה.

7 בדצמבר

יפן תוקפת את "פרל הרבור".

8 בדצמבר

ראשית השמדת היהודים בגז (משאיות גז) במחנה ההשמדה חלמנו.

11 בדצמבר

ארצות-הברית מכריזה מלחמה על יפן וגרמניה.

 

 

 


1942

 

20 בינואר

כינוס ועידת ואנזה בברלין בה מציג היידריך תכנית לחיסול יהודי אירופה.

17 במארס

ראשית ההשמדה ההמונית במחנה ההשמדה בלזץ'.

מאי

ראשית ההשמדה ההמונית במחנה ההשמדה סוביבור.

יוני

יחידות פרטיזנים יהודים מוקמות ביערות ביילורוסיה והמדינות הבלטיות.

22 ביולי

השלמת הקמת מחנה ההשמדה טרבלינקה וראשית השמדת יהודי גטו ורשה אשר הובלו אליו.

קיץ

גירוש יהודי בלגיה, קרואטיה, צרפת, הולנד למחנות ההשמדה; התנגדות חמושה של יהודים בגיטאות קרמניץ, לאטווה, קלץ, מיר וטוצ'ין.

חורף

גירוש יהודי גרמניה, יוון ונורווגיה למחנות ההשמדה; תנועת פרטיזנים יהודים מתארגנת ביערות באיזור לובלין.

 

 

 


1943

 

ינואר

החיל ה-6 של הצבא הגרמני נכנע בסטאלינגרד.

מרץ

חיסול גטו קרקוב ושילוח תושביו היהודים להשמדה.

19 באפריל

מרד גטו ורשה פורץ בעקבות ניסיון חיסול הגטו ושילוח תושביו להשמדה; המחתרת היהודית נלחמת בנאצים עד ראשית מאי אותה שנה.

יוני

הימלר נותן את פקודת חיסול כל הגיטאות בפולין ובברית-המועצות.

קיץ

התנגדות יהודית חמושה בגיטאות ביאליסטוק, צ'נסטוכובה, דז'ין, לבובוטרנוב.

2 באוגוסט

מרד אסירים בטרבלינקה.

סתיו

חיסול הגיטאות הגדולים במינסק, וילנהוריגה ושילוח יושביהם היהודים להשמדה.

14 באוקטובר

מרד מזוין במחנה ההשמדה סוביבור.

אוקטובר- נובמבר

הצלת יהדות דנמרק.

 

 

 


1944

 

19 במארס

כיבוש הונגריה בידי גרמניה.

15 במאי

ראשית גירוש יהודי הונגריה למחנה ההשמדה אושוויץ.

6 ביוני

D-DAY פלישת 'בעלות-הברית' לנורמנדי.

אביב/קיץ

הצבא האדום הודף את הכוחות הנאציים.

20 ביולי

קבוצת קצינים גרמנים מנסה להתנקש בחיי היטלר.

24 ביולי

שחרור מחנה ההשמדה מיידנק על-ידי הסובייטים.

7 באוקטובר

מרד הזונדרקומנדו באושוויץ.

נובמבר

אחרוני היהודים מטרזין מגורשים לאושוויץ.

8 בנובמבר

החלה צעדת המוות של למעלה מ 70,000 יהודים מבודפשט לאוסטריה.

 

 

 


1945

 

18 בינואר

פינוי אושוויץ. ראשית 'צעדת המוות' של אסירי המחנה.

25 בינואר

פינוי שטוטהוף. ראשית מצעד המוות של אסירי המחנה.

30 באפריל

היטלר מתאבד.

8 במאי

V-E DAY :כניעת גרמניה.סוף הרייך השלישי.

6 באוגוסט

הפצצת הירושימה.

9 באוגוסט

הפצצת  נאגסאקי.

15 באוגוסט

V-G DAY: הכרזת ניצחון על יפן.

2 בספטמבר

כניעת יפן; סוף מלחמת העולם השניה.

 

 

 


 

הרשימה מבוססת על נתונים שפורסמו באתר האינטרנט של שמעון ויזנטל ז"ל

 

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן