עמוד בית   עדויות ילדים ביאליסטוק (Bialystok)
kids

ביאליסטוק (Bialystok)


עיר בצפון-מזרח פולין. הקהילה היהודית בעיר התפתחה למן המאה הי"ז. במאה הי"ט, בעקבות תיעוש העיר, חל גידול באוכלוסייה היהודית, ערב מלחמת העולם הראשונה היוו היהודים  כשני שליש מאוכלוסיית העיר ובבעלותם היו רוב בתי החרושת בעיר. לבד מהתעשייה, העיר נודעה במערכת בתי-ספר עבריים (יסודיים ותיכוניים) ובעיתונות היידיש שבה. כמו כן יצא למרחוק שמעו של רב העיר משנת 1883 ר' שמואל מוהליבר, מראשי חובבי ציון.

בראשית מלחמת העולם השנייה נכבשה ביאליסטוק על ידי הגרמנים, אך שבוע לאחר מכן היא נמסרה לידי ברית המועצות. ב- 27 ביוני 1941, עם פלישת הגרמנים לברית המועצות, נכבשה העיר שנית בידי הגרמנים. בשבועיים הראשונים לכיבוש נרצחו באכזריות רבה 6000 יהודים מתוכם 2000 כבר ביום הכיבוש הראשון. הגטו שהוקם בראשית אוגוסט של אותה שנה, חולק לשניים, הפך מרכז תעשייה ומרבית תושביו עבדו במפעלים שבתוך הגטו.

בגטו התנהל מסחר גלוי בסחורות שהוחלפו תמורת מזון. בספטמבר 1941 גורשו כ- 4,500 יהודים לגטו פיוז'ני, מרביתם חולים, זקנים וחסרי מקצוע.

בראשית פברואר 1943 נערכה אקציה, במהלכה נרצחו 2000 יהודים בגטו ו- 10,000 נוספים נשלחו לטרבלינקה, חלק מתושבי הגטו שפעלו במסגרת המחתרת ניסו לערוך מאבק מזוין, שבמהלכו רבים מהם נפלו. באוגוסט 1943, בעת חיסול הגטו והעברת האנשים להשמדה בטרבלינקה, מיידנק ואושויץ, נערך נסיון מרד נוסף על ידי חברי המחתרת, המאבק האמיץ נכשל וכמעט כל לוחמי המחתרת נרצחו בקרבות שנמשכו חמישה ימים.

ביאליסטוק שוחררה על ידי הצבא האדום באוגוסט 1944 כ- 200 יהודים בלבד מתושביה שרדו את אימת המחנות, עשרות בודדים שרדו בדרכים אחרות כפרטיזנים או שחיו בזהות שאולה בצד הארי.

 
[ע"פ שרה בנדר וטרסה פרקרובה, "ביאליסטוק", האנציקלופדיה של השואה, כרך ראשון, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 181-177.]
Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן