עמוד בית   עדויות ילדים טרנוב (Tarnow)
kids

טרנוב (Tarnow)


העיר נמצאת בדרום פולין. אוכלוסייתה היהודית החלה מתגבשת לקהילה החל מאמצע המאה הט"ו. כשהייתה העיר תחת שלטון אוסטרי (החל מסוף המאה הי"ח ועד תום מלחמת העולם הראשונה) הייתה הקהילה היהודית מרכזית בחשיבותה לפעילות המסחרית בעיר. לאחר מלחמת העולם הראשונה עברה טרנוב לידי השלטון הפולני והאוכלוסייה היהודית שירדה מנכסיה פיתחה פעילות תרבותית וחינוכית. יהודי העיר היוו למעלה ממחצית תושבי העיר.
ב- 8 בספטמבר 1939 נכבשה העיר בידי הנאצים; עם כיבושה החלו הנאצים מתעללים ביהודי העיר, חוטפים את הכשירים לעבודה לעבודות כפייה והעלו באש את מרבית בתי הכנסת.

במחצית הראשונה של 1941 נרצחו פליטים יהודים 'בלתי חוקיים' שנמצאו בעיר. ביוני 1942 נערכו שתי אקציות גדולות, שבמהלכן נרצחו רבים בבית העלמין ובבורות ענק בקרבתה, ואלפים שולחו למחנה ההשמדה בלז'ץ, לאחר מכן הוקם הגטו ונמשכו הרציחות.

בספטמבר אותה שנה נערכה בגטו סלקציה וכ- 8,000 יהודים נשלחו לבלז'ץ, אל הגטו הוכנסו יהודים רבים מיישובי האזור.

המחתרת היהודית בגטו כללה בני פלגים ותנועות שונות וכמה שוטרים יהודים, מאבקה המזוין של המחתרת לא הצליח. בספטמבר 1943 חוסל הגטו ויושביו שולחו לאושויץ ולפלשוב.
 

[ע"פ אהרון וייס, "טרנוב", האנציקלופדיה של השואה, כרך שלישי, הוצאת ויד שם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 533 – 534.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן