עמוד בית   עדויות ילדים לבוב (Lvov)
kids

לבוב (Lvov)


לבוב נוסדה בפולין עוד במאה הי"ג. החל משלהי המאה הי"ח ועד תום מלחמת העולם הראשונה הייתה נתונה תחת שלטון אוסטריה. בין שתי מלחמות העולם הייתה שייכת לפולין. הקהילה היהודית בלבוב התפתחה למן המאה הי"ד והפכה לקהילה היהודית השלישית בגודלה בפולין עד מלחמת העולם השנייה. חיי הקהילה היו תוססים הן מבחינת החינוך והתרבות והן פוליטית.

עד הפלישה הגרמנית היוותה הקהילה היהודית כשליש מכלל אוכלוסיית העיר.

בשל מאבקים אוקראינים-פולנים נפלו היהודים קורבן לעלילות בדבר תמיכתם ביריב והאנטישמיות בלבוב גאתה.

בראשית מלחמת העולם השנייה סופחה לבוב לשטחי בברית-המועצות. למרות הלאמת המוסדות הכלכליים ואיסור הפעילות הפוליטית, נמשכו חיי התרבות והפוליטיקה לשגשג בקרב הקהילה היהודית בלבוב והקהילה היהודית כמעט והכפילה את גודלה בשל פליטים שהגיעו אליה ממערב פולין (פליטים אלה הוגלו ברובם לפנים ברה"מ מאוחר יותר).

ב- 22.6.1941 הפרו הגרמנים את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ופלשו לשטחי ברה"מ. לאחר שמונה ימים נכבשה לבוב. ביום הכיבוש החלה מחלקת איינזצגרופה בשיתוף אוקראינים משולהבים ברצח יהודים, בתוך ארבעה ימים נרצחו ארבעת אלפים יהודים. כשבוע לאחר הכיבוש אולצו יהודי העיר מגיל 14 ומעלה לשאת אות קלון בדמות סרט לבן עליו מגן דוד כחול. בדצמבר אותה שנה, בעת המעבר לגטו, נרצחו כחמשת אלפים קשישים וחולים.

במקביל לתיחום הגטו הופעלו אמצעי דיכוי על הקהילה בדמות חטיפה לעבודות פרך, הרס בתי העלמין היהודיים ושריפת בתי הכנסת בעיר, הטלת דמי כופר נפש קהילתיים גבוהים, בזז, גזל ופגיעות גוף ונפש.

ראש היודנראט הראשון בגטו; יוסף פרנס נרצח בידי הנאצים שלושה חודשים מיום שהתמנה על-ידם שכן לא הסכים למסור אנשי הקהילה לעבודות במחנות השונים שהיו בסביבות העיר. רצח חברי ועדת היודנראט היה אירוע שכיח בלבוב.

במחציתו השנייה של חודש מארס 1942 החלו אקציות לשילוחים אל מחנה ההשמדה בלז'יץ. בחודשים בין האקציה הראשונה לשניה נחטפו אלפי יהודים חסרי אישור עבודה ונרצחו. בשלהי 1942 לאחר שאוכלוסיית הגטו הצטמצמה משמעותית, הפך גטו לבוב למחנה עבודה. הדבר לא גרם לעצירת רצח היהודים. הסלקציות נמשכו באכזריות עד שנותר מספר מצומצם של עובדים חיוניים בלבד. מרבית תושבי הגטו שולחו לבלז'יץ וחלקם לאושוויץ.

בראשית יוני 1943 בעת שהגרמנים הקיפו את הגטו במטרה לחסל  את שארית הגטו-מחנה העבודה, נערך נסיון למרד, תגובת הגרמנים לא אחרה להגיע בדמות פיצוץ מבנים ושרפתם במטרה להשמיד את המסתתרים. במהלך חיסול הגטו נתפסו אלפים והוצאו להורג במחנה ינובסקה שבקרבת העיר.
  

[ע"פ אהרון וייס, "לבוב", האנציקלופדיה של השואה, כרך שלישי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 599 – 601.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן