עמוד בית   עדויות ילדים קלץ/ קיילצה (Kielce)
kids

קלץ/ קיילצה (Kielce)


קלץ שוכנת בדרום-מזרח פולין. העיר עתיקה וידועה עוד למן המאה הי"א. הקהילה היהודית בעיר חידשה את יישובה במאה הי"ט (לאחר גירוש יהודיה במאה הט"ז). לאחר מלחמת העולם הראשונה הגיע אחוז יהודי העיר לכשליש ממניין תושביה.

בשבוע הראשון לפלישת צבאות הנאצים לפולין נכבשה העיר ומיד עם כיבושה החלו הגזרות נגד יהודיה; קנסות כבדים, עבודות כפייה, החרמות רכוש, התעללויות ורצח. בראשית אפריל 1941 הוקם הגטו בעיר, אליו הוכנסו יהודי הסביבה, וגם יהודי וינה, לודז' ופזנן. בשלהי אוגוסט 1942 החל חיסולו המהיר של הגטו שנמשך ארבעה ימים. במהלך החיסול נשלחו יהודי הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה. החולים וילדי בית היתומים נרצחו לפני השילוח לטרבלינקה. אלפיים מיהודי הגטו שולחו לעבודות כפייה באזור. באוגוסט 1944 גורשו אף הם למחנות בוכנוולד ואושוויץ, בזמן גירוש זה נרצחו 45 מילדי הגטו ששרדו בבית העלמין היהודי.

ב- 16 בינואר 1945 שוחררה העיר בידי הסובייטים. בעת שחרורה היו בעיר שני יהודים בלבד. לאחר השחרור ובמשך כשנה וחצי הגיעו לעיר עשרות בודדות של יהודים, ניצולי התופת הנאצית שהתכנסו בבניין הקהילה הישן. האנטישמיות הגואה בפולין שלאחר המלחמה באה לידי ביטויה הקיצוני בקלץ. ניצולי המחנות נתקלו לא פעם בקריאות "עודך חי? חשבנו שהיטלר חיסל את כולכם". החשש פן ייתקבצו ויגיעו לעיר ניצולי שואה נוספים והפחד פן יבקשו את רכושם, בנוסף לאנטישמיות פרימיטיבית בדמות עלילות דם ימי-ביניימיות, הגיעו לשיאם בפוגרום שנערך ביהודים באחד ביולי 1946. המשטרה שהוזעקה למקום החרימה את נשקם המועט של היהודים, נכבדי הכנסייה דחו את תחינות היהודים הנטבחים בטענה, כי היהודים הם שהביאו על פולין את הקומוניזם. בחודשים שלאחר הפוגרום ניתצו האנטישמים את המצבה בבית העלמין לזכר 45 הילדים שנרצחו ב- 1945. לאחר הפוגרום היגרו יהודים רבים, ניצולי שואה מפולין וממדינות מזרח אירופה.
 

[ע"פ סיני לייכטר, "קילצה", האנציקלופדיה של השואה, כרך חמישי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 1090- 1092.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן