עמוד בית   עדויות ילדים פְּלַשוּב (Plaszov)
kids

פְּלַשוּב (Plaszov)


מחנה עבודת כפייה ואחר כך מחנה ריכוז. המחנה הוקם בסתיו 1942 בפרברי קרקוב. בינואר 1944 הפך למחנה ריכוז.

בניית המחנה החלה בקיץ 1942 בשטחי העיר קרקוב, על אדמת 2 בתי קברות יהודיים, על אדמות הקהילה היהודית וכן על אדמות פרטיות, שהתושבים הפולנים גורשו מהן.

המחנה היה מחולק לכמה חלקים: מגורי הגרמנים, בתי מלאכה לייצור, והמחנה לגופו חולק לנשים ולגברים, לפולנים וליהודים.

בעת חיסול גטו קרקוב, ב- 13 – 14 במארס 1943, גורשו רוב תושביו היהודים למחנה המוות בלז'יץ, כ- 2000 יהודים נרצחו ברחובות העיר, והשאר, כ- 8000 נפש, גורשו למחנה פלשוב.

בתחילת יולי 1943 הוקם מחנה נפרד לפולנים. הובאו אליו פולנים שנאשמו בעבירות מנהליות, משמעתיות או שנאשמו בעבירות פוליטיות. בחלק הפולני נכלאו גם כמה עשרות משפחות צוענים, ובכללם ילדים קטנים. במחנה היו גם אסירים פליליים גרמנים, והם שימשו בתפקידים שונים במחנה.

אמון גת, אחד מחמשת מפקדי המחנה, היה אחראי עיקרי לפשעים חמורים ביותר, כגון: רצח המונים, סלקציות, השמדה באמצעות עבודה והשתתפות אישית ברצח.

עד 1944 היו רוב השומרים במחנה אוקראינים בשירות הנאצים, אחרי הפיכתו למחנה ריכוז היו השומרים במחנה כ- 600 אנשי "גולגולת המת" של הס"ס.

על- פי האומדנים עברו במחנה כ- 25,000 אסירים קבועים וכן מספר בלתי ידוע של אסירים זמניים ובני ערובה.

משהתקרב הצבא האדום, הוחל בקיץ 1944 בפירוק המחנה ובהעברת האסירים למחנות אחרים או לאתרי השמדה בתאי הגזים.

בספטמבר 1944 חוסל גם החלק הפולני של המחנה וטושטשו עקבות פשע על- ידי פתיחת קברות המונים ושרפת הגופות.

ב- 14 בינואר 1945 עזבו את המחנה אחרוני האסירים לכיוון אושוויץ.

על- פי האומדנים עברו במחנה כ 25,000 אסירים קבועים וכן מספר בלתי ידוע של אסירים זמניים ובני ערובה, כ 8000 נפשות נרצחו.
 

[ע"פ יוזף בושקו ורישרד קוטרבה, "פלשוב", האנציקלופדיה של השואה, כרך רביעי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב  1990, עמ' 982 – 983.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן