עמוד בית   עדויות ילדים פיוטרקוב טריבונלסקי (Piotrkow Trybunalski)
kids

פיוטרקוב טריבונלסקי (Piotrkow Trybunalski)


עיר במרכז פולין הקרובה ללוד'ז קיימת מאז המאה הי"ג. הקהילה היהודית בעיר החלה להתפתח החל מהמאה הט"ז ונודעה בבית הדפוס העברי שפעל בה, כמו גם במוסדות החינוך, החברה והתרבות היהודיים ובפעילות הפוליטית היהודית השוקקת. ערב מלחמת העולם השנייה היוו יהודי העיר כשליש מתושביה.
ארבעה ימים בלבד לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה נכבשה העיר בידי הגרמנים שהחלו בפעולות רצחניות כלפי היהודים. רצח, גזל, ביזה וחטיפות לעבודות פרך היו נחלת יהודי העיר מראשית הכיבוש הגרמני. ביום הכיפורים אותה שנה לא נותר בבית הכנסת דבר לבד מן המבנה בשל שוד תשמישי הקדושה שנערך בידי הגרמנים קודם לכן.

באוקטובר 1939 הוצא צו להקמת הגטו בעיר. היה זה הגטו הראשון שהקימו הנאצים בשטחי הכיבוש. היהודים אולצו לעבור באופן מיידי לשטח הגטו תוך השארת כל רכושם מאחור. גזירות הגרמינים בפיוטרקוב טריבונלסקי מנעו חופש תנועה ותעסוקה ויהודי הגטו אולצו לענוד אות קלון. גזירות אלה הונהגו לאחר מכן בכל עיר שנכבשה על ידי הגרמנים.

באוקטובר 1942 נערכה אקציה בעזרת אוקראינים ושוטרי המשטרה הפולנית, שבמהלכה שולחו רוב יהודי הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה. רק כעשירית מיהודי הגטו שרדו את הסלקציה ונותרו לעבוד בגטו, אך מאוחר יותר גורשו למחנות עבודה או לאושויץ. כששבו בתום המלחמה ניצולי המחנות לעירם וביקשו לשוב לבתי מגוריהם נתקלו בתגובות אנטישמיות ואף ברצח.

[ע"פ סיני לייכטר, "פיוטרקוב טריבונלסקי", האנציקלופדיה של השואה, כרך רביעי, הוצאת ויד ושם ספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 966 – 967.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן