עמוד בית   עדויות ילדים חֶלְמְנוֹ (Chelmno)
kids

חֶלְמְנוֹ (Chelmno)


מחנה ההשמדה הראשון. הוקם בכפר הפולני חלמנו שבנפת קולו, 70 ק"מ ממערב ללודז' ונועד להיות מרכז ההשמדה של גטו לודז' וחבל ורטלנד.

ב- 8 בדצמבר 1941 הגיע משלוח ראשון של 800 יהודים מגטו קולו שבפולין למחנה. המשאיות עצרו ליד שער סגור של שטח הארמון, שם נצטוו לרדת עם מטלטליהם. קיבלו אותם אנשי ס"ס, שבשלב זה טרם הראו סימני אלימות. אחד מבכירי סגל המחנה הרגיע את המובאים ואמר, שהם יובלו למחנה עבודה בגרמניה או אוסטריה, אך תחילה עליהם להתרחץ במרחץ המקומי ובגדיהם יחוטאו. לאחר מכן נצטוו הבאים להניח את מטלטליהם בחצר, למסור חפצים ודברי ערך ולהיכנס לאולם בקומת הקרקע של הארמון. הפולנים שהועסקו במחנה, אספו את הסלים ורשמו בפנקס את שמות בעלי החפצים. לאחר מסירת החפצים, קבוצה מהמיועדים להשמדה, שכללה 35 – 40 איש, הובלה במדרגות למעבר שבסופו הייתה דלת, שהוליכה ל- 2 חדרים מחוברים. הקרבנות נצטוו להתפשט, ללא הפרדה בין המינים. במעבר הייתה דלת נוספת שהוליכה למרתף מואר, עליה היה שלט "למרחץ". אנשי השוצפוליציי החלו להריץ את האנשים הערומים אל היציאה האחורית של בניין הארמון, שממנה נבנה מדרון קרשים משופע, שבקצהו עמדה אחת ממשאיות הגז, שדלתותיה האחוריות היו פתוחות. לאחר שכל הקבוצה הוכנסה אל תוך המשאית, סגרו את הדלתות הרמטית, והנהג חיבר את הצינור הגמיש שבפתח ארגז המשאית עם צינור ההפלטה, וכשהפעיל את המנוע, נכנסו גזי ההפלטה אל הארגז הסגור וחנקו את כל האנשים שבו.

לרוב הובאו המגורשים לחלמנו ברכבות משא אל תחנת הצומת בקולו, ומשם הועברו ברכבת שעל מסילה צרה אל התחנה בפוביירצ'ה. לפעמים הגיעו הקרבנות ישירות למחנה במשאיות ממקום מגוריהם.

במחנה הופעלו 3 משאיות גז; 2 בגודל בינוני ואחת גדולה יותר, מצויידת בארגזים אטומים עם דלתות כפולות מאחור. מבחוץ היו המשאיות זהות למשאיות להובלת רהיטים. בתוך 10 דקות נחנקו הקרבנות מגז השריפה של המנוע.
מבין המגורשים שהגיעו למחנה חלמנו, נבחרו 30 – 40 יהודים, שאולצו בעינויים ובמכות לעבוד כקברנים בקבוצת היער.

במארס 1943 פסקו המשלוחים למחנה חלמנו. השלטונות הנאצים החליטו על חיסול המחנה. הארמון נהרס ואנשי הסגל נשלחו ליוגוסלביה. באפריל 1944, לקראת חיסולו המתוכנן של גטו לודז', החליטו הנאצים לחדש את פעילות ההשמדה בחלמנו. ביוני החלו שוב הגירושים. בתחילת ספטמבר 1944 עסקו עובדי הזונדרקומנדו בשריפת גוויות הנרצחים וטשטוש עקבות הרצח. ב- 17 – 18 בינואר עזבו אנשי הסגל את המקום בעקבות התקדמות הצבא האדום.

במחנה נרצחו כ- 320,000 איש. 98% מהם יהודים.
 

[ע"פ שמואל קרקובסקי, "חלמנו", האנציקלופדיה של השואה, כרך שלישי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990 , עמ' 503-504.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן