עמוד בית   עדויות ילדים גוּנְסְקִירְכֶן (Gunskirchen)
kids

גוּנְסְקִירְכֶן (Gunskirchen)


מחנה איסוף של יהודים, מאסירי מאוטהאוזן מאז מארס 1945. הוא שכן בקרבת העיירה גונסקירכן ליד העיר ולס, שבאוסטריה עילית.

באפריל 1945 היו בשטח המחנה 7 צריפים לא גמורים ו- 2 צריפים למבני עזר.

במחצית השנייה של אפריל צופפו במחנה 17,000 - 20,000 אסירים, שהועברו אליו ממחנה האוהלים של מאוטהאוזן וממחנות אחרים.

אסירי גונסקירכן לא הועסקו עוד בעבודה והיו במצב של תשישות מוחלטת וקרובים למוות. לצריפים נדחסו כ- 2500 נפש, ובני אדם תשושים נמחצו בלילות למוות מחמת הדוחק הרב. במקום פשטו מגפות טיפוס הבהרות ודיזינטריה. התמותה במחנה גברה מיום ליום. מנות המזון היו יותר קטנות, אפילו מאותן שחולקו במחנה האוהלים. רבים ניצלו רק הודות לתוספות זעירות של מזון מחבילות של הצלב האדום, שחולקו מדי פעם.

ב- 4 במאי 1945 נעלמו כל אנשי הס"ס משטח המחנה. האסירים התנפלו על המחסן וחטפו מכל הבא ליד. למחרת, ב- 5 במאי 1945, הגיעה למקום יחידה מחיל הרפואה של צבא ארצות הברית והעבירה את החולים והגוססים לבית חולים עראי בעיר ולס. גוויות רבות היו מוטלות בחוץ, הניצולים היו שלדים מכוסי כינים ולכלוך. באתר המחנה נמצאו לאחר השחרור 7 קברי אחים ובהם 1227 שלדים. 
 

[ע"פ בנימין אקשטיין, "גונסקירכן", האנציקלופדיה של השואה, כרך שני, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל אביב 1990, עמ' 253 - 254.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן