עמוד בית   עדויות ילדים לודז' (Lodz)
kids

לודז' (Lodz)


עיר פולנית מדרום מערב לוורשה התפתחה ותועשה במהלך המאה הי"ט עד שהפכה לעיר השנייה בגודלה בפולין, אחרי ורשה. הקהילה היהודית בה הייתה גם היא השנייה בגודלה בפולין. ערב מלחמת העולם השנייה היוו היהודים כשליש מכלל אוכלוסיית העיר. למעלה ממחציתם עסקו בתעשייה, כמו כן, נודעה לודז' בחשיבותה כמרכז תרבות יהודי, בו פעלו תיאטרונים, גמנסיות ובתי ספר יהודיים, ישיבות, ספריות ומועדוני ספורט. בלודז' ישבו ופעלו משוררים, סופרים, מוסיקאים ואנשי דת יהודים דגולים.

בשבוע השני למלחה"ע השנייה נכבשה לודז' וסופחה לרייך. מיד עם כיבושה נרדפו היהודים באכזריות רבה. חיי הכלכלה היהודים בעיר היו על סף התמוטטות בשל גזירות הגרמנים, שוד וגזל, פרעות, חטיפות לעבודת פרך, התעללויות והתנפלויות על עוברי אורח. כמו כן נסגרו מוסדות הציבור והתרבות היהודים כבר מראשית הכיבוש.

בנובמבר 1939 הרסו הגרמנים את כל בתי הכנסת בעיר; במקביל אילצו היהודים לשאת טלאי צהוב על בגדיהם. בראשית הכיבוש הופעלו גירושים בצורת החרמת דירות היהודים וגירושם ללא התראה מוקדמת, בחלקה הצפוני והעני של העיר לודז' הוקם הגטו היהודי  ואל שטחו המצומצם נדחסו 164,000 מיהודי העיר, אליהם צורפו מאוחר יותר יהודים מגרמניה, צ'כוסלובקיה, אוסטריה ועוד; על פי המחקר מספרם של כלואי גטו לודז' היה  204,800 נפש.

תנאי המחייה בגטו היו קשים מנשוא, הצפיפות הייתה בלתי נסבלת, חדרי המגורים היו ללא מים זורמים וביוב. תנאי התברואה הגרועים והצפיפות גרמו לכך, שמגפת הטיפוס ומגיפות אחרות היוו גורם עיקרי בתמותת תושבי הגטו. כחמישית מיהודי גטו לודז' נפטרו מרעב, מקור וממגפות.

החל מדצמבר 1940 החלו הגרמנים בשילוח יהודי הגטו למחנות עבודה ובינואר 1942 החלו הגירושים למחנה ההשמדה חלמנו. בעת השילוח והסלקציות האכזריות נרצחו מאות מיהודי הגטו. לאחר ה'שפרהה' (שבוע דמים שהחל בחיסול מאושפזי בתי החולים בגטו ונמשך ברצח אכזרי של נשים, זקנים וטף. ה'שפרהה' נערך בין 5-12 בספטמבר 1942) לא נערכו עוד שילוחים למחנות ההשמדה עד לחיסול הגטו.

בשלהי יוני 1944, לאחר קבלת ההחלטה על חיסול הגטו והפעלתו מחדש של מחנה ההשמדה חלמנו החלו הנאצים בגירושים מהגטו למחנה, ובאוגוסט אותה שנה החלו הגרמנים לשלוח את יהודי הגטו למחנה ההשמדה אושויץ-בירקנאו. בגטו עצמו נותרה קבוצה קטנה שמנתה כ- 1,200 אנשים אשר הושארו על ידי הנאצים בכדי לבצע עבודות שונות; מחציתה של אותה קבוצה הועברה זמן קצר לאחר חיסול הגטו לגרמניה והמחצית הנותרת נשארה בשטחי הגטו.

ב- 19 בינואר 1945 שוחרר גטו לודז' בידי הצבא האדום.

לאחר המלחמה ישבו בלודז' ניצולי שואה רבים ופעלו בה מוסדות תרבות וציבור יהודיים, בתי ספר יהודים, עיתונים יהודים וכמו כן פעלה בעיר הוועדה ההיסטורית המרכזית. החל משנת 1946 החלו יהודי העיר להגר אל מחוץ לפולין ואוכלוסייתה היהודית של העיר הצטמצמה לכדי מאות בודדים בלבד.
 

[ע"פ שמואל קרקובסקי, "לודז'", האנציקלופדיה של השואה, כרך שלישי, הוצאת יד ושם וספרית פועלים, תל- אביב 1990, עמ' 612 – 621.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן