עמוד בית   עדויות ילדים שאוולי (Siauliai)
kids

שאוולי (Siauliai)


שאוולי היא העיר הגדולה ביותר בצפון מערב ליטא. יהודים היו מצויים בה למן המאה הי"ז.

ב- 26 ביוני 1941, פלש הצבא הגרמני לשאוולי. מספר יהודי שאוולי עמד על כ- 6,500 לאחר שכאלף יהודים הצליחו לברוח לפנים ברה"מ ומאות הגיעו לעיר מן העיירות הסמוכות. בשבועיים הראשונים לכיבוש נרצחו כאלף יהודים בידי הגרמנים והליטאים. בשלהי יולי 1941 הוחל בהקמת הגטו היהודי בעיר, בו פעלו בית חולים ובית ספר ארעי.

בספטמבר אותה שנה הועברו משאוולי קבוצות יהודים לעבודות באזור. בשלהי 1941 הוקם בגטו ארגון מחתרת בשם 'מסדה', שלאחר מכן התאחד עם תנועת 'החלוץ', 'בית"ר', 'נצ"ח' והקומוניסטים לארגון 'זעלבסטשוץ' (הגנה עצמית), אשר ניסה להתחמש והוציא עלונים מחתרתיים.

בספטמבר 1943, הועבר הגטו לפיקוד הס"ס והפך למחנה ריכוז. בנובמבר אותה שנה נערכה אקציה במחנה ומאות קשישים, נכים וילדים נשלחו להשמדה.

ביולי 1944, עת התקרב הצבא האדום לשאוולי, הוצאו אחרוני יהודי העיר לגרמניה אל מחנה שטוטהוף. את יום השחרור זכו לראות רק כחמש מאות מיהודי העיר.
 

]ע"פ חיה ליפשיץ, "שאוולי", האנציקלופדיה של השואה, כרך חמישי, הוצאת ספרית יד ושם ופועלים, תל אביב 1990, עמ' 1173-1174.]

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן