עמוד בית   עדויות ילדים
kids

עדויות ילדים


אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לתולדות עם ישראל - מכון קרליבך

הנה הן לפניכם, עדויות של ילדים בשואה -
הבה נאזין לקשת הקולות!

Joseph Carlebach Institut   מכון יוסף קרליבך
עמוד הבית
ICS בניית אתרים
Fäkultat für Jüdische Studien הפקולטה למדעי היהדות Bar Ilan Universität, Ramat Gan, Israel אוניברסיטת בר אילן